Detta är sidan med listan över alla medlemskap där man kan registrera sig (med hjälpa av koder). Den behöver byggas manuellt. Jag räknar inte med att den egentligen kommer att behöva användas, utan den är mer här som en placeholder för de underliggande sidorna, en per medlemskap.